About Me

My photo
శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుoదరి పేరుతో బాల సాహితీవేత్తగా మీ అ౦దరికీ నేను పరిచయమే! నేను వెలువరిoచిన ముoగిటిముత్యాలు బాలల గేయ కావ్యo తెలుగుభాషోద్యమ కోణoలోoచి చేసిన ప్రసిధ్ధ రచన.ఇప్పటివరకూ 116 మహర్షుల చరిత్రలు,అవతారాల కథలు,అనే పరిశోధనాత్మక రచనలు,యోగి వేమన జీవిత చరిత్ర,బoగారుకలలు,కొత్తబ౦గారులోక౦ వ౦టి 15 పుస్తకాలు వెలువడ్డాయి. కృష్ణాజిల్లారచయితలసoఘo ద్వారా అనేక జాతీయసదస్సులకు నిర్వహణా బాధ్యతలు చేపట్టాను.తానా,అమెరికా వారి ఆధ్వర్యoలో జరిగిన సదస్సులో తెలుగువారి పoడుగలపైన నా పరిశోధనాపత్రo ప్రశoసలు పొoదిoది. 2010లో వoగూరు ఫౌoడేషన్ వారి అoతర్జాతీయ రచయిత్రుల మహాసభలలో బాలసాహిత్యమూ-రచయిత్రుల పాత్ర,.శ్రీ శ్రీ బాలసాహిత్యo వ౦టి పరిశోధనా పత్రాలు పలువురి ప్రశoసలు పొoదాయి. బoదరు డచ్ కోటలో జరిగిన కృష్ణాజిల్లా చారిత్రక వైభవo సదస్సులో కృష్ణాజిల్లా టెలీకమ్యూనికేషన్స్ పైన ప్రత్యేక ప్రసoగo చేశాను. నా కథలు, కవితలు , శీర్షికలు, సీరియల్సూ వివిథ వార, మాస పత్రికలలో నిర్విరామoగా వస్తున్నాయి.కనకదుర్గ ప్రభ,భక్తిసుధ,చిత్సుధ మొదలైన ఆధ్యాత్మిక పత్రికలలో కూడా తరచూ కనిపిస్తూ ఉoటాయి.ఉయ్యూరు సరసభారతి వారు,కైకలూరు సాహితీ మిత్రులు ఉగాది ఉత్తమ కవయిత్రి పురస్కారాన్ని అoదిoచి గౌరవిoచారు.విజయవాడ సిధ్ధార్థ మహిళా కళాశాల వారు నన్ను సత్కరిoచారు.వృత్తి రీత్యా విజయవాడ బిఎస్ఎన్ఎల్ లో సీనియర్ సూపర్ వైజర్ గా పనిచేస్తున్నాను.

2017 మే నెల 14వ తేదీన ఆంధ్రప్రదేశ్ శతాధిక కవి సమ్మేళనంలోచదివిన కవిత బాల్యాన్ని రక్షించండి! భమిడిపాటి బలాత్రిపురసుందరి కనుమరుగవుతోంది బాల్యం.. చెప్పుకోడానికే ఈ ప్రయత్నం.. అమ్మ వైపే చూస్తూ నేర్చుకున్న వచ్చీరాని మాటలు! మురిపెంతో నవ్విన అమ్మ మీద కోపంతో మూతి బిగింపు నచ్చినట్టు చెయ్యకపోతే.. అరచేత్తో మొహం మీద అచ్చులు! అందరితో యుద్ధం.. ఓడిపోతే ఏడుపుతోనే గెలుపు! నేలమీద పాకడం.. కాళ్ళు చాపుకుని కూర్చోడం.. తప్పటడుగులు వెయ్యడం.. గడపలు దాటడం.. బుడిబుడి నడకలు! పక్షుల్ని చూసి కిలకిలలు.. పువ్వుల్ని చూసి కేరింతలు పిల్లి కుక్కలు స్నేహితులు... రంగులు కనిపిస్తే కళ్ళల్లో మెరుపే! ప్రకృతితో స్నేహం... వర్షపు చినుకులు చేతిలో పడితే పరవశం ఇది అమ్మ నాన్నలతో అందాలొలికే అపురూపమైన పసితనం !! పాకడం నుంచి నడకలు, పదాల నుంచి పాఠాలు, అమ్మనాన్నల నుంచి గురువులు, కుటుంబసభ్యుల నుంచి స్నేహితులు! బడిలో పాఠాలు, మార్కులు, తోటి పిల్లల మధ్య పోటీలు ఆటలు, పాటలు, పరుగులు, పందాలు! ప్రకృతితో స్నేహం! *అరె, ఒరె పలకరింపులు.. ఆత్మీయతతో స్నేహాన్ని పెంచడం అల్లరి, ఆగడం.. అనుకున్నదే చెయ్యడం.. ఆనక దెబ్బలు తినడం.. నేటి సమాజంలో బాలలకి కనుమరుగవుతోంది ఈ బాల్యం! ఆరు సంవత్సరాల వయసుకే.. జంటలుగా మార్చేస్తూ.. *బాల్యాన్ని హరిస్తూ... పదహారేళ్ళ ప్రాయంలోకి పట్టుబట్టి దూకిస్తుంటే లేని అవయవాల్ని ఉన్నట్టు చూపిస్తూ.. హావభావాలతో అందర్నీ అలరిస్తూ.. టీవీ లో కనిపిస్తున్నామని సంబరపడుతూ.. చెలరేగి ఆడుతుండగానే వెక్కిరిస్తూ వెళ్ళిపోతోంది బాల్యం...! కరిగిపోయిన బాల్యం తిరిగి రాదని తెలుసుకోలేని అమాయకత్వం బాలలది! అమ్మ

          
2017 మే నెల 14వ తేదీన ఆంధ్రప్రదేశ్ శతాధిక కవి సమ్మేళనంలోచదివిన కవిత
  బాల్యాన్ని రక్షించండి!                                  

కనుమరుగవుతోంది  బాల్యం.. చెప్పుకోడానికే ఈ ప్రయత్నం..
అమ్మ వైపే చూస్తూ నేర్చుకున్న వచ్చీరాని మాటలు!
మురిపెంతో నవ్విన అమ్మ మీద కోపంతో మూతి బిగింపు
నచ్చినట్టు చెయ్యకపోతే.. అరచేత్తో మొహం మీద అచ్చులు!
అందరితో యుద్ధం.. ఓడిపోతే ఏడుపుతోనే  గెలుపు!
నేలమీద పాకడం.. కాళ్ళు చాపుకుని కూర్చోడం..
తప్పటడుగులు వెయ్యడం.. గడపలు దాటడం.. బుడిబుడి నడకలు!
పక్షుల్ని చూసి కిలకిలలు.. పువ్వుల్ని చూసి కేరింతలు
పిల్లి కుక్కలు స్నేహితులు... రంగులు కనిపిస్తే కళ్ళల్లో మెరుపే!
ప్రకృతితో స్నేహం... వర్షపు చినుకులు చేతిలో పడితే పరవశం
ఇది అమ్మ నాన్నలతో అందాలొలికే అపురూపమైన పసితనం !!
పాకడం నుంచి నడకలు, పదాల నుంచి పాఠాలు,
అమ్మనాన్నల నుంచి గురువులు, కుటుంబసభ్యుల నుంచి స్నేహితులు!
బడిలో పాఠాలు, మార్కులు, తోటి పిల్లల మధ్య పోటీలు
ఆటలు, పాటలు, పరుగులు, పందాలు! ప్రకృతితో స్నేహం!
*అరె, ఒరె పలకరింపులు.. ఆత్మీయతతో స్నేహాన్ని పెంచడం
అల్లరి, ఆగడం.. అనుకున్నదే చెయ్యడం.. ఆనక దెబ్బలు తినడం..
నేటి సమాజంలో బాలలకి కనుమరుగవుతోంది ఈ బాల్యం!
ఆరు సంవత్సరాల వయసుకే.. జంటలుగా మార్చేస్తూ..
*బాల్యాన్ని హరిస్తూ... పదహారేళ్ళ ప్రాయంలోకి పట్టుబట్టి దూకిస్తుంటే
లేని అవయవాల్ని ఉన్నట్టు చూపిస్తూ.. హావభావాలతో అందర్నీ అలరిస్తూ..
టీవీ లో కనిపిస్తున్నామని సంబరపడుతూ.. చెలరేగి ఆడుతుండగానే
వెక్కిరిస్తూ వెళ్ళిపోతోంది బాల్యం...!  కరిగిపోయిన బాల్యం తిరిగి రాదని
తెలుసుకోలేని అమాయకత్వం బాలలది! అమ్మలారా! తెలుసుకోండి!
మంచి కథల పుస్తకాల్ని చదివించండి! బాలల బాల్యాన్ని కాపాడండి!!

No comments:

Post a Comment