About Me

My photo
శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుoదరి పేరుతో బాల సాహితీవేత్తగా మీ అ౦దరికీ నేను పరిచయమే! నేను వెలువరిoచిన ముoగిటిముత్యాలు బాలల గేయ కావ్యo తెలుగుభాషోద్యమ కోణoలోoచి చేసిన ప్రసిధ్ధ రచన.ఇప్పటివరకూ 116 మహర్షుల చరిత్రలు,అవతారాల కథలు,అనే పరిశోధనాత్మక రచనలు,యోగి వేమన జీవిత చరిత్ర,బoగారుకలలు,కొత్తబ౦గారులోక౦ వ౦టి 15 పుస్తకాలు వెలువడ్డాయి. కృష్ణాజిల్లారచయితలసoఘo ద్వారా అనేక జాతీయసదస్సులకు నిర్వహణా బాధ్యతలు చేపట్టాను.తానా,అమెరికా వారి ఆధ్వర్యoలో జరిగిన సదస్సులో తెలుగువారి పoడుగలపైన నా పరిశోధనాపత్రo ప్రశoసలు పొoదిoది. 2010లో వoగూరు ఫౌoడేషన్ వారి అoతర్జాతీయ రచయిత్రుల మహాసభలలో బాలసాహిత్యమూ-రచయిత్రుల పాత్ర,.శ్రీ శ్రీ బాలసాహిత్యo వ౦టి పరిశోధనా పత్రాలు పలువురి ప్రశoసలు పొoదాయి. బoదరు డచ్ కోటలో జరిగిన కృష్ణాజిల్లా చారిత్రక వైభవo సదస్సులో కృష్ణాజిల్లా టెలీకమ్యూనికేషన్స్ పైన ప్రత్యేక ప్రసoగo చేశాను. నా కథలు, కవితలు , శీర్షికలు, సీరియల్సూ వివిథ వార, మాస పత్రికలలో నిర్విరామoగా వస్తున్నాయి.కనకదుర్గ ప్రభ,భక్తిసుధ,చిత్సుధ మొదలైన ఆధ్యాత్మిక పత్రికలలో కూడా తరచూ కనిపిస్తూ ఉoటాయి.ఉయ్యూరు సరసభారతి వారు,కైకలూరు సాహితీ మిత్రులు ఉగాది ఉత్తమ కవయిత్రి పురస్కారాన్ని అoదిoచి గౌరవిoచారు.విజయవాడ సిధ్ధార్థ మహిళా కళాశాల వారు నన్ను సత్కరిoచారు.వృత్తి రీత్యా విజయవాడ బిఎస్ఎన్ఎల్ లో సీనియర్ సూపర్ వైజర్ గా పనిచేస్తున్నాను.

కవితలు

 2016 పుస్తక మహోత్సవం సందర్భంగా ఏప్రిల్ 23న విజయవాడ ఐలాపురం హొటల్లో జరిగిన సదస్సులో  బాలసాహిత్యంలో భాగంగా ఒక పసిపాప మనస్సుతో నడిపించి చదివిన కవిత.

      నేనే ఒక మంచి పుస్తకం

ఇప్పుడే పుట్టిన నాకు ఈ ప్రపంచమే ఒక మంచి పుస్తకం!

నాకు భాష రాదు.. కాని, భావ వ్యక్తీకరణ తెలుసు

కళ్ళు విప్పార్చి చూస్తూ అన్నీ తెలుసుకోగలను

బాధ చెప్పగలను, ఆనందం పంచుకోగలను

అవసరాన్ని తెలుపగలను, లాలనకి పరవశించగలను

లాల పొయ్యమని అడగగలను, శుభ్రత గురించి నేర్పగలను!

నా మెదడే నాకు మంచి పుస్తకం

అమ్మభాష రాదు, అమ్మని గుర్తించడం తెలుసు

నన్నే చూస్తూ తిరిగే అమ్మని నేను గుర్తించగలను

గొంతెత్తి ఏడ్చి అందర్నీ దగ్గరికి రప్పించుకోగలను

కాళ్ళూ చేతులూ ఆడిస్తూ అమ్మని ఆట పట్టించగలను

ఎత్తుకోమని అమ్మని మౌనంగానే అడగగలను

నన్ను పైకి ఎగరేసి పట్టిన అమ్మకి ప్రేమని పంచగలను!

నా శరీరమే నాకు మంచి పుస్తకం

అక్షరాలు రావు, అమ్మ మాటలు తెలుసు

నాలో తిరిగే అక్షరాల ఆకారాన్ని గుర్తించగలను

నాలుకని తిప్పి తిప్పి అక్షరాల్ని పేర్చగలను

గొంతు లోపలి నుంచి శబ్దాన్ని రాబట్టగలను

శబ్దానికి అక్షరాలు చేర్చి అమ్మను అలరించగలను

అందరూ నన్నే అనుకరించేలా చెయ్యగలను!

అమ్మ నాన్నలే నాకు మంచి పుస్తకం

అమ్మ భాష వచ్చు, నాన్న ప్రేమ తెలుసు

తోబుట్టువులు తెలుసు, బంధువుల్ని గుర్తించగలను

పక్షుల్ని, జంతువుల్ని పలకరించ గలను

రంగుల్ని పువ్వుల్ని చూసి పులకరించగలను

పండుగలు పర్వ దినాలు కొత్త బట్టల్లు చూసి కనిపెట్టగలను

అమ్మ నాన్నలు చెప్పిందే నాకు వేదం

జీవితమే నాకు మంచి పుస్తకం!

నేనిప్పుడు పుస్తకాలు చదవగలను, పుస్తకాల్లో రాయగలను

పుస్తకాల్లో ఉండే కథల నీతిని గ్రహించగలను

జీవితాన్ని క్రమశిక్షణవైపు మలుచుకోగలను

మంచి పుస్తకాలు రాసేవాళ్ళని, ముద్రించేవాళ్ళని గౌరవించగలను

మంచి పుస్తకం నిలబెడుతుంది జీవితం....

ఆ జీవితమే అవుతుంది ఒక మంచి పుస్తకం!

ఆ పుస్తకం నేనే కావాలని....

అది కలకాలం నిలిచి ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను!!

No comments:

Post a Comment