About Me

My photo
శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుoదరి పేరుతో బాల సాహితీవేత్తగా మీ అ౦దరికీ నేను పరిచయమే! నేను వెలువరిoచిన ముoగిటిముత్యాలు బాలల గేయ కావ్యo తెలుగుభాషోద్యమ కోణoలోoచి చేసిన ప్రసిధ్ధ రచన.ఇప్పటివరకూ 116 మహర్షుల చరిత్రలు,అవతారాల కథలు,అనే పరిశోధనాత్మక రచనలు,యోగి వేమన జీవిత చరిత్ర,బoగారుకలలు,కొత్తబ౦గారులోక౦ వ౦టి 15 పుస్తకాలు వెలువడ్డాయి. కృష్ణాజిల్లారచయితలసoఘo ద్వారా అనేక జాతీయసదస్సులకు నిర్వహణా బాధ్యతలు చేపట్టాను.తానా,అమెరికా వారి ఆధ్వర్యoలో జరిగిన సదస్సులో తెలుగువారి పoడుగలపైన నా పరిశోధనాపత్రo ప్రశoసలు పొoదిoది. 2010లో వoగూరు ఫౌoడేషన్ వారి అoతర్జాతీయ రచయిత్రుల మహాసభలలో బాలసాహిత్యమూ-రచయిత్రుల పాత్ర,.శ్రీ శ్రీ బాలసాహిత్యo వ౦టి పరిశోధనా పత్రాలు పలువురి ప్రశoసలు పొoదాయి. బoదరు డచ్ కోటలో జరిగిన కృష్ణాజిల్లా చారిత్రక వైభవo సదస్సులో కృష్ణాజిల్లా టెలీకమ్యూనికేషన్స్ పైన ప్రత్యేక ప్రసoగo చేశాను. నా కథలు, కవితలు , శీర్షికలు, సీరియల్సూ వివిథ వార, మాస పత్రికలలో నిర్విరామoగా వస్తున్నాయి.కనకదుర్గ ప్రభ,భక్తిసుధ,చిత్సుధ మొదలైన ఆధ్యాత్మిక పత్రికలలో కూడా తరచూ కనిపిస్తూ ఉoటాయి.ఉయ్యూరు సరసభారతి వారు,కైకలూరు సాహితీ మిత్రులు ఉగాది ఉత్తమ కవయిత్రి పురస్కారాన్ని అoదిoచి గౌరవిoచారు.విజయవాడ సిధ్ధార్థ మహిళా కళాశాల వారు నన్ను సత్కరిoచారు.వృత్తి రీత్యా విజయవాడ బిఎస్ఎన్ఎల్ లో సీనియర్ సూపర్ వైజర్ గా పనిచేస్తున్నాను.

 కవిత

       ఎక్సరే నిర్వహించే నెలనెలా వెన్నెల కార్యక్రమంలో చదివిన కవిత 2022 జూలై 3 ఆదివారం    

మంచి ఆలోచనలు చెద్దాం

ఆలోచనని అనుసరించే ఏర్పడతాయి విషయాలు.  

శరీరంమీద ప్రభావం చూపించేది ఆలోచన

మనస్సులో కలిగే సూక్ష్మస్పందనే ఆలోచన

మనస్సులోనే ఆకృతి పొందుతుంది మనస్సు చేసే ఆలోచన

ఆలోచించే విషయం మారితే మనస్సు కూడ మారుతుంది

మనోఫలకంమీద ముద్రను వేసుకునే ఆలోచనే సంస్కారం

చెడు ఆలోచన పరిసరాల్ని కలుషితం చేస్తుంది..

ఆలోచనా విధానం మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది జీవితం!

మంచి, చెడుల విచక్షణను బట్టి తెలుస్తుంది ఆలోచనా విధానం....

ఇరుకు మెదడు మురికిగా ఆలోచిస్తుంది... అన్నాడొక రచయిత!

చెడ్డ ఆలోచన అథ:పాతాళానికి తోసేస్తుంది..

మంచి ఆలోచన చేరాల్సిన లక్ష్యానికి మార్గాన్ని చూపిస్తుంది!

మాటలు, చేతలు ఆలోచనల్ని బట్టే వుంటాయి.

జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దుకోవడానికి ఒకే ఒక ఆయుధం ఆలోచన  

ఆలోచనలు మంచివైతే మన పయనం మంచి వైపు..

ఆలోచనలు చెడ్డవైతే మన పయనం వినాశనం వైపు!

చిచ్చుబుడ్డీ పేలుతుంది - చిచ్చరకన్నూ పేలుతుంది

ఎండుగడ్డీ మండుతుంది - బడబాగ్నీ మండుతుంది

క్షణమాత్రం ఒకటి - అనంతకాల సందీప్తం ఒకటి'

అంటాడు సినారె.

ఇవి రెండూ రెండు విరుద్ధ భావాలకి ప్రతీకలు.

రెండు స్వభావాలు, రెండు ఆలోచనల మంటలు

ఒకటి తాటాకు మంటలా గప్పున ఆరిపోతుంది...

రెండోది చైతన్యం రేపే మంట.. ఇది అనంతకాల సందీప్తం.

గుప్పెడు చెడు ఆలోచనలు చేసేకంటే ..ఒక మంచి అలోచన చేస్తే..

వేల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపవచ్చు!

మంచి ఆలోచనలు చేద్దాం...సమాజంలో వెలుగులు నింపుదాం!

No comments:

Post a Comment