About Me

My photo
శ్రీమతి భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుoదరి పేరుతో బాల సాహితీవేత్తగా మీ అ౦దరికీ నేను పరిచయమే! నేను వెలువరిoచిన ముoగిటిముత్యాలు బాలల గేయ కావ్యo తెలుగుభాషోద్యమ కోణoలోoచి చేసిన ప్రసిధ్ధ రచన.ఇప్పటివరకూ 116 మహర్షుల చరిత్రలు,అవతారాల కథలు,అనే పరిశోధనాత్మక రచనలు,యోగి వేమన జీవిత చరిత్ర,బoగారుకలలు,కొత్తబ౦గారులోక౦ వ౦టి 15 పుస్తకాలు వెలువడ్డాయి. కృష్ణాజిల్లారచయితలసoఘo ద్వారా అనేక జాతీయసదస్సులకు నిర్వహణా బాధ్యతలు చేపట్టాను.తానా,అమెరికా వారి ఆధ్వర్యoలో జరిగిన సదస్సులో తెలుగువారి పoడుగలపైన నా పరిశోధనాపత్రo ప్రశoసలు పొoదిoది. 2010లో వoగూరు ఫౌoడేషన్ వారి అoతర్జాతీయ రచయిత్రుల మహాసభలలో బాలసాహిత్యమూ-రచయిత్రుల పాత్ర,.శ్రీ శ్రీ బాలసాహిత్యo వ౦టి పరిశోధనా పత్రాలు పలువురి ప్రశoసలు పొoదాయి. బoదరు డచ్ కోటలో జరిగిన కృష్ణాజిల్లా చారిత్రక వైభవo సదస్సులో కృష్ణాజిల్లా టెలీకమ్యూనికేషన్స్ పైన ప్రత్యేక ప్రసoగo చేశాను. నా కథలు, కవితలు , శీర్షికలు, సీరియల్సూ వివిథ వార, మాస పత్రికలలో నిర్విరామoగా వస్తున్నాయి.కనకదుర్గ ప్రభ,భక్తిసుధ,చిత్సుధ మొదలైన ఆధ్యాత్మిక పత్రికలలో కూడా తరచూ కనిపిస్తూ ఉoటాయి.ఉయ్యూరు సరసభారతి వారు,కైకలూరు సాహితీ మిత్రులు ఉగాది ఉత్తమ కవయిత్రి పురస్కారాన్ని అoదిoచి గౌరవిoచారు.విజయవాడ సిధ్ధార్థ మహిళా కళాశాల వారు నన్ను సత్కరిoచారు.వృత్తి రీత్యా విజయవాడ బిఎస్ఎన్ఎల్ లో సీనియర్ సూపర్ వైజర్ గా పనిచేస్తున్నాను.

కవిత

 

 

కాలం గమనంలో మార్పులు సహజం!

కాలం ముందుకి సాగుతూనే ఉంటుంది..

వెనక్కి చూడదు..

మార్పులు ముందు వెనుకలకి

మారుతూ ఉంటాయి!

చర్మం చుట్టుకునే కాలం మారి..

నిండుగా దుస్తులు ధరించాం!

ఆధునిక కాలం కదా...

దుస్తులు నిండుకున్నాయి!

పచనం చెయ్యడం తెలియనప్పుడు..

పచ్చి మాంసం తిన్నాం!

రుచి తెలిసాక..

ప్రతి జంతువునీ తింటూనే ఉన్నాం!

భాషకి లిపి తెలియని కాలంలో..

బొమ్మల లిపితో మాట్లాడాం!

లిపి తెలిసిన తరువాత..

పోయే కాలంతో భాషనే వదిలేశాం!

కాలంతీరిన వాళ్లతో కాటి దాకా తోడెళ్లి...

కాలం తీరక..వాహనం దగ్గర ఆగిపోయాం!

బంధుత్వంతో మమకారాల్ని పెంచుకుని..

కాలం లేదంటూ కుటుంబాల్నే తెంచుకున్నాం!

విద్య అవసరమని అందరికీ పంచి..

కాలమానం మార్చడానికి చదువుని కొంటున్నాం!

పంటల కోసం కాలువలు తవ్వించి...

పంటకాలం పోయిందని ఇళ్ల స్థలాలుగా మార్చేశాం!

చెట్లుకొట్టి, పక్షుల కూతల్ని నొక్కేసి..

ఎత్తైన మిద్దెల్లో ఏకాకుల్లా ఉంటున్నాం!

స్వేచ్ఛా జీవితానికి ఆహ్వానం పలికి

వందేళ్ల కొకసారి కట్టకట్టుకు పోతున్నాం!

కాలం మారుతోందా? మార్పులు కాలాన్ని సూచిస్తున్నాయా?

కాలం మారదు.. కాలం ఆగదు.. కాలం ఎవరినీ లెక్కచెయ్యదు!

యముడు కూడా కాలం చేతిలో కీలుబొమ్మే!

ఎవరికి, కాలం చెల్లిందని, కాలం చెప్తుందో, అక్కడికి వెడతాడు...

ఆ జీవుణ్ని తనతో తీసుకుని చక్కాపోతాడు!!

  

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment